دخیه بلا
خسته نباشی سرنوشت...

حوصله!سر! 

عشق!پر!

سر!درد!

مغز!هنگ!

دل!تنگ!

چشم!تر!

گوش!کر!

مخ!رد!

خسته نباشی سرنوشت...

نتیجه تصویری برای دختر سیگاری

 

. |by-> dokhmal |Data-> یک شنبه 14 آذر 1395برچسب:, . 18:36
به بعضیــــــــــــام باس گفت 
 
عزیـــــــــــــــــزم خودم بهت پـــــرو بال دادم.. 
 
دم از کجا در اوردی؟
 
نتیجه تصویری برای دخی سیاه سفید سیگاری
 
روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم، چرا گریه کرده ایم و چه کسی باعث آن شد،
سرانجام متوجه خواهیم شد رمز آزاد بودن، انتقام نیست بلکه این است که بگذاریم همه چیز به شیوه
خود و در زمان خود معلوم گردد. در نهایت آنچه که مهم است، نه فصل اول بلکه فصل آخر زندگیمان است
که نشان میدهد مسیر را چگونه پیموده ایم پس همواره بخندید، ببخشید، اعتقاد داشته باشید و عشق بورزید.
 
 
 
 
دوست داشتن به حرف نیست….!!
به وقتیه که برات میذاره،
به ارزشیه که برات قائل میشه،
به دلگرمیه که بهت میده،
اما وقتی طرفت همش نیست!!
وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی..
این دوست داشتن نیست!!
“دوست داشتن”این نیست که جاخالی هاشون رو باتو پر کنند! اینه که بخاطرتو…” جاخالی کنند”.!!!
 
عکس و تصویر یه دخی شاد و شیـツـطون ✖میگن مغرورم✖ ... ✔خیلـے دوست داشتنے✔ ⇦کمی لجباز ...⇨ خیـلے ...

یه دخی شاد و شیـツـطون

✖میگن مغرورم✖ ...

✔خیلـے دوست داشتنے✔

⇦کمی لجباز ...⇨

خیـلے مهربون اصن مگــهـ میشه فروردین ماهـے باشـے و مهربون نباشے؟

 
. |by-> dokhmal |Data-> چهار شنبه 10 آذر 1395برچسب:, . 16:39
ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ ...

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ ...

ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ

↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ

زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز....ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !

ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ

ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ

دﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ

دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

20871183946453279306.gif

 

. |by-> dokhmal |Data-> چهار شنبه 24 شهريور 1395برچسب:, . 21:52
اینجا دنیا مجازیه...!

اینجا دنیا مجازیه...! 

همه دوس دارن ساده باشن ... 

آهای تویی که تازه وارد دُنیای مجازی شُدی : 

تنهایی هیچکسو باور نکن... 

این ملت عشقشون رو هم قایم میکنن تا بی درد سر هرزگی کنن... 

نتیجه تصویری برای دخی لاتی

 

ذهنم آشفته،

خواب هایم پریشان،

خنده هایم فتوشاپی ،

درد و دل هایم با دیوار فیس بوک و وبلاگ !

میزان همدردی ها هم با لایک و کامنت !!!

 

وتکرار پشت تکرار

نتیجه تصویری برای دخی لاتی

 مادرم فرشته است...
ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند...
زیرا به پایش...
من را بسته بود..
خواهر و برادرم را...
پدرم را...
و همه ی زندگیمان را...

Image result for ‫دخی خاص‬‎

 

. |by-> dokhmal |Data-> پنج شنبه 18 شهريور 1395برچسب:, . 15:22
: (

نتیجه تصویری برای حالم خرابه

اون خواهری ک قد دنیا میخاستمش...: (
بخدا سرم داره منفجر میشه اونی ک تنهات گذاش ب سزای کارش میرسه
امیییدوارم باز ببینمت
بشی همون آجی شاد خودم...

: (

. |by-> dokhmal |Data-> شنبه 13 شهريور 1395برچسب:, . 15:35
دوست مجازی

ﭼــﻪ ﺧــﻮب ﻣـﯽ ﺷـــﺪ اﮔـــﺮ ﮔــﺎھــﯽ آدم ﻣــﯽ ﺗـــﻮﻧــﺴــﺖ . . .

دوﺳــﺘــﺎی ﺧﻮب ﻣــﺠـــﺎزی ﺷــﻮ . . .

ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﻋــﮑــﺲ ﮔـــﻞ ﺳـــﺮخ . . .

ﻣــﺜــﻞ ﯾـــﮏ آھـــﻨــﮓ ﻗــﺸــﻨــﮓ . . .

ﻣــﺜــﻞ ﯾــﮏ ﮐــﺘـﺎب ﻋــــﺎﻟﯽ . . .

داﻧـــﻠــﻮد ﮐــﻨــﻪ . . . ﺑﯿــــﺎره ﭘﯿـــــﺶ ﺧـــــﻮدش!!!

نتیجه تصویری برای تقدیم به دوستان مجازی

. |by-> dokhmal |Data-> یک شنبه 7 شهريور 1395برچسب:, . 16:34
...

خُـدایــــــا ؟

بــــه اُمیــــــد خــــــودت !

نـــــه بنــــده هـــای بـــی خــــودت !

نتیجه تصویری برای دخی شیطون

بِـه  {بــعــضــیـآ} بــآس گــفــت:

هــر چــقــدم بِــه خــودتـــ بــرســـی؛

بـــآز بــه {مــن} نـمیـرســی

نتیجه تصویری برای دخی شیطون

 

کیــــ گُفتهــــ مـــآ خُــــلــــ و چِــــلیـــمـــ

زِندِگــــیـــ یَعنیـــــ دیــــــــــوونِــــــگیــــ
ـ

k13x_1438262679696804.jpg

 

. |by-> dokhmal |Data-> پنج شنبه 4 شهريور 1395برچسب:, . 16:6
هعD:

× شـخصیتـ منو با برخوردمـ اشتباهـ نگیر. شخصیتـ منـ چیزیهـ کـ

منـ هسـتمـ اما برخورد منـ بستگیـ دارهـ کـ تو کیـ باشی

 

نتیجه تصویری برای دخی شیطون

 

• כפֿــتـر بــ ـآش .. !
 
• פֿـــوכت بــ ـآش .. !
 
• بــگــذآر گــرگـــ هــ ـآــے شــهــر .. !
 
• هـــــر چـــﮧ مــــے פֿـوآهــنــכ بــــــگـــویــنــכ .. !
 
• بـــﮧ כنــیــ ـآ آمـــכه انــכ تــ ـآ زوزه بــڪــشــنــכ .. !

 نتیجه تصویری برای دخی شیطون

 

. |by-> dokhmal |Data-> پنج شنبه 4 شهريور 1395برچسب:, . 15:33

به سـلـامتــی اون رفــــیقی که مــــجازیـه ...

 

امـــــــــّــا یـه جوری واســــت سنـگ صـــــبوره

 

که هیـــچ کـدوم از رفیــــقای واقـعـیت

 

بـه گَـــــــرد پاش نمـــــیرسـن !

 

 

دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــن اضافـــــی تعطیــــــــل! 

بـا هـــر کسـی دقیقــا مثـــل خــودش

 

 

. |by-> dokhmal |Data-> شنبه 30 مرداد 1395برچسب:, . 16:3
=➚

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے...

 


که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود...

 

 

نه يک آدم...

 

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے...

 

 به بَضيآم بآيَد گُف:

 

 

 

عَزيزَم چِرآ بيکآر نِشَستي

 

 

 

بيآ بآ اِحسآسآته مَن بآزي کُن...シンプル、カラフル のデコメ絵文字

 

 

 

والاااا...

 

 

 

 まるまる のデコメ絵文字

 

..خـُــــدایا !!!.•.. 
حتمـــــا بایِِــــــد بِمیــریم تــا روحمـــون شـــاد شـــه؟! (◡‿◡✿)
نمیشـــــــہ همیــن طـــورے یــــہ حــال بــدی؟؟ 
دَمـــت گَرم خــُـدا.جــُبران میڪنم 

 x1.gif

 

. |by-> dokhmal |Data-> جمعه 29 مرداد 1395برچسب:, . 21:10
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
ABOUT

به وبلاگ من خوش آمدید
CATEGORIES
TAGS
LINKS
کانال لوازم قنادی کیت کت
عنوان لینک
فـــــــاز ســــــــنـــــــــگـــــــيـــنــــ
پرنسس خردادی
تکست گرافی
dokhmalaaa
دخی شیطونا رو عشقه
نسبتا دخترونه
اسپرت اریو
اپشن اریو z300
کادو تولد
همسریابی
درگاه پرداخت اینترنتی

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان :) و آدرس saraa.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

DES..
OTHER

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 7
بازدید هفته : 57
بازدید ماه : 27
بازدید کل : 1246
تعداد مطالب : 11
تعداد نظرات : 54
تعداد آنلاین : 1

کد کج شدن تصاویر

کد کج شدن تصاویر


دانلود آهنگ

ڪدموس اسمایلے